Gezondheidstips

Water
Supplementen
Fructose
Vrije Radicalen


Vrije radicalen - antioxidanten

Vrije radicalen zijn instabiele moleculen. Moleculen worden bij elkaar gehouden door elektronen, die in banen rond de kern cirkelen als satellieten rond de aarde. Elektronen hebben een negatieve elektrische lading en ze draaien om een positief geladen kern. Als een molecuul stabiel is wil dat zeggen dat de elektrische lading van de kern en de elektronen er omheen elkaar opheffen. Doordat een molecuul een elektron verliest of er eentje bij krijgt, wordt het instabiel. Daardoor ontstaat er een zwak magnetisch veld en spreekt men van een vrije radicaal.

Dit is een uiterst reactief, agressief deeltje geworden, dat naar een nieuw evenwicht zal gaan zoeken om de ontbrekende elektron te vervangen. Dat zal van het dichtstbijzijnde stabiele molecuul worden gehaald dat op zijn beurt een vrije radicaal geworden is. Zo ontstaat een kettingreactie. Bij deze reactie ontstaat schade aan het weefsel dat het lichaam maar ten dele kan repareren. Zo'n kettingreactie kan alleen onderbroken worden als het vrije radicaal een elektron krijgt van een molecuul die er één kan missen zonder zelf in een radicaal te veranderen. Deze moleculen zijn de antioxidanten ('tegen zuurstof').

Zuurstof kan verbindingen aangaan met andere moleculen. Dit heet oxidatie. Het lichaam gebruikt zuurstof om de energie uit vetten en koolhydraten om te zetten in energie waarmee het lichaam iets kan doen. Bij een niet volledige verbranding ontstaan de vrije radicalen. Het rotten van appels, het roesten van metalen en het ranzig worden van vetten zijn oxidatieprocessen of te wel vrije radicalen reacties.

Vrije radicalen reacties horen in het lichaam: ze worden gebruikt om energie te kunnen opwekken in de lichaamscellen, het afweersysteem gebruikt de vrije radicalen om bacteriën en andere vreemde indringers uit te schakelen, maar ook bij de productie van hormonen maakt het lichaam gebruik van deze radicalen. Het bruin worden van de huid na overmatige blootstelling aan zonlicht is eveneens een oxidatieproces.

Dit zijn gecontroleerde processen, waarbij nauwelijks schade aan de weefsels optreedt indien het lichaam over een gezond antioxidantcascade beschikt. Oxidatie behoort ook in het lichaam tot de normale verschijnselen van de stofwisseling. Vrije radicaalreacties vinden ook in onze omgeving plaats, bijvoorbeeld luchtverontreiniging, ozon, tabaksrook, straling, giftige afvalstoffen, alcohol, zware metalen, insecticiden, etc.
Door de vrije radicaalreacties ontstaat de veroudering van de mens, maar ook hart- en vaatziekten, kanker en vele andere ziekten vinden hier hun oorsprong.

Daarom is het belangrijk om het lichaam te helpen zich tegen ongecontroleerde vrije radicaalreacties te beschermen. Dus moet men antioxidanten via de voeding binnenkrijgen om de radicalen weg te vangen. Zo kan vitamine E vetten beschermen tegen het ranzig worden.
Belangrijke antioxidanten zijn: Vitamine C, E, Carotoïden zoals bètacaroteen en glutathion. De B-vitamines, selenium, zink, mangaan en andere mineralen zijn belangrijke co-factoren voor enzymen die betrokken zijn bij de antioxidantcascade van het lichaam.